| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
17-ketosteroidi, urin 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog urina. U posudu za sakupljanje se doda 15 ml 6 mol/L HCl prije dodavanja prve porcije urina ili se zamrzava. Ž = 17,3  -  52,0  umol/d
M = 27,7  -  69,3 umol/d
Spektrofotometrija
17-ketosteroidi, urin 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog urina. U posudu za sakupljanje se doda 15 ml 6 mol/L HCl prije dodavanja prve porcije urina ili se zamrzava. Ž = 13,8  -  48,5  umol/d
M = 20,8  -  58,9 umol/d
Tankoslojna hromatografija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.