| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
11-ketoetioholanolon 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog urina. U posudu za sakupljanje se doda 15 ml 6 mol/L HCl prije dodavanja prve porcije urina ili se zamrzava. Ž =  0,3 - 3,1  umol/L M = 1,4 - 4,2  umol/L Tankoslojna hromatografija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.