| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Kateholamini, plazma 10 ml heparinizirane krvi (5 ml plazme), vakumirana epruveta. Prije uzimanja uzorka pacijent treba odredeno vrijeme mirovati. Ako se uzorak odmah ne obraduje ili transportuje zamrzava se. 14,0 - 28,0 nmol/L Fluorimetrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.