| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Karotin 5 ml krvi (2-3 ml seruma), vakumirana epruveta. Uzorak zaštititi od svjetlosti omotom od aluminijske folije. Novorodencad do 175 umol/L Odrasli:= 0,69 - 2,79 umol/L Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.