| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Kalcijum, urin 10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog urina. Dodati u posudu za sakupljanje 40 ml 6 mol/L HCl  prije dodavanja prve porcije. pH sakupljenog urina treba da je manji od 3. 1,25 - 10,0 mmol/L Spektrometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.