| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Imunoelektroforeza proteina 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Alb = 530 - 680 mmol/L
P Alb.= 1,8 - 7,2 mmol/L
a-1 Gp = 14 - 35   mmol/L
a-1 At = 37 - 74   mmol/L
a-1 Lp  = 2,9 - 7,7 mmol/L
Cer = 1,0 - 4,0  mmol/L
Hp = 1,2 - 2,6 mmol/L
a-2 M = 2,0 - 5,8   mmol/L
a-2 HS = 8,2-17,0 mmol/L
Lp = 2,9-9,5 mmol/L
Hmx = 8,8-17,5 mmol/L
Tr = 26,6-42,0 mmol/L
IgG = 50,0-112,0 mmol/L
IgA = 5,6-28,0 mmol/L
IgM = 0,6-2,6 mmol/L
Laser nefelometrija Enzimo imuno difuzija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.