| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
5-HIAA,
5 hidroksiindol acetatna kiselina
10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina. U posudu za sakupljanje urina doda se 15 ml 6 mol/L HCl prije dodavanja prve porcije urina. 17 - 71 mmol/d Spektrometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.