| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Hemoglobin, fetalni 6 ml heparinizirane krvi, vakumirana epruveta. Radi se uvijek kada je fetalni hemoglobin veci od 0,02 (dobiven elektroforezom hemoglobina). 0,00 - 0,02 Alkalna denaturacija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.