| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Hemoglobin, elektroforeza 6 ml heparinizirane krvi, vakumirana epruveta. Hemoglobin:
A = 0,96 - 0,98         
A2 =  0,00 - 0,04         
F =  0,00 - 0,02          
C= odsutan          
S= odsutan
Elektroforeza-škrobni gel
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.