| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Hemoglobin A2 6 ml heparinizirane krvi, vakumirana epruveta. Radi se uvijek kada je hemoglobin A2 veci od 0,04 (dobiven elektroforezom hemoglobina). 0,00 - 0,04 Mikrokolonska hromatografija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.