| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Glukoza, serum 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakmirana epruveta. Ako se uzorak ne obraduje odmah, uzima se fluoridna krv. Krv se uzima obavezno na tašte, ili se upiše na zahtijevnicu vrijeme posljednjeg obroka. 3,3 - 6,1 mmol/L Kinetika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.