| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Glikoproteini (uključujući albumine,
a1-globulin,
a2-globulin,
d- i g-globulin)
3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Ako se uzorak odmah ne obraduje zamrzava se. albumini = 0,01 - 0,06 ;
alfa-1 = 0,08 - 0,18
alfa-2 = 0,24 - 0,47
beta = 0,17 - 0,31
gama = 0,14 - 0,31
Celulozo-acetat elektroforeza
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.