| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
FSH, folikul stimulirajući hormon 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Ako se uzorak odmah ne obrađuje ili transportuje, zamrzava se. Ž: Folik.faza = 4,5 - 20 IU/L
Ovul.faza = 15 - 30 IU/L
Lut.faza = 4,5 - 15,0 IU/L
Menopauza = 50 - 150  IU/L
M: = 4,5 - 20 IU/L
Djeca: Ž = 2,1 - 5,2 IU/L
M = 1,8 - 4,5   IU/L
Radio imuno određivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.