| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
FIGLU, formimino- glutaminska kiselina 10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina. Za konzervans je upotrebljavan 1 ml glacijalne sircetne kiseline. 0,05  -  0,5 umol/L Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.