| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
11-OH-etioholanolon 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina, plasticna posuda. Ako se uzorak odmah ne obraduje, zamrzava se. Ž = 1,1 - 3,3 mmol/L; M = 0,3 - 4,7 mmol/L Tankoslojna hromatografija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.