| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Etioholanolon 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina, plasticna posuda. Ako se uzorak odmah ne obraduje, zamrzava se. Ž = 4,8 - 16,3 mmol/d; M = 4,5 - 13,5 mmol/d Tankoslojna hromatografija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.