| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Estriol, ukupni (u trudnoci) 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme), vakumirana epruveta. Ako se uzorak ne obraduje odmah, zamrzava se. Referentne vrijednosti ovise od visine trudnoce. Enzimo imuno odredivanje.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.