| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Estriol, ukupni 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog urina, plasticna epruveta. Ako se uzorak ne obraduje odmah, zamrzava se. Ž = 27,7 - 138,0 nmol/d;
M=2,7 - 28,4 nmol/d
Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.