| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Dopamin 10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina. Dodati 15 ml 6 mol/L HCl u posudu za sakupljanje prije dodavanja prve porcije. 0,70 - 1,60 mmol/L Fluorimetrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.