| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
DKS (diferencijalna krvna slika) 2 na vazduhu osušena krvna razmaza. Neseg= 0,03 - 0,05;
Seg=0,58 - 0,70;
Eo=0,02 -0,04;
Lim=0,25 - 0,35;
Baz=0,00-0,01;
Plaz=0,00 - 0,01
Mikroskopiranje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.