| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Dehidrataza d-ALA 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme), vakumirana epruveta. Uzorak uzeti odmah u obradu. Ne hladiti uzorak niti zagrijavati. 1,33 - 2,00 mkat/L Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.