| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Drugi kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine
Thursday
May 31
Friday
June 01
Saturday
June 02
Registracija učesnika Plenarna sesija Plenarna sesija
19.00
Svećano otvaranje
10.00 - 10.30
Pauza
09.30 - 09.45
Pauza
 
Koncert Satelitski sympozijum Plenarna sesija
 
Koktel dobrodošlice
12.00 - 13.00
Pauza za ručak Satellite symposium
 
  Satelitski sympozijum
13.30 - 14.30
Pauza za ručak
 
 
14.30 - 15.00
Kafe pauza Usmena izlaganja
 
  Usmena izlaganja
16.30 - 17.00
Kafe pauza
 
  Usmena izlaganja Usmena izlaganja
   
20.30
Večera
19.30
Ceremonija zatvaranja
          Koktel
           
Pokrovitelji Odbori Mjesto Teme Program
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.