| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Second Congress of Cardiology and Angiology of Bosnia & Herzegovina
Auspices Committee Place Topics Program

 

EXECUTIVE COMMITTEE

PRESIDENT
Enver Raljević

VICE-PRESIDENTS GENERAL SECRETARY
Mirza Dilić
Vjekoslav Gerc
Amila Arslanagić
Bakir Kapetanović

Treasurer

Senka Dinarević Member
Zilha Ademaj Financial advisor
Amira Imamović-Redžepović Legal advisor

CARDIOVASCULAR NURSING COMMITTEE

Suada Švrakić – Member

Zilha Hodžić – Member
Izeta Šećibović - Member

SEKRETARIAT
Ana Gerc Snežana Brđanović
Jasmina Alibegović Enisa Hodžić
Emir Kurtalić Rusmir Ajanović
Osman Terzić Mikica Radosavljević
Mehmed Kulić Milkica Puhalić

CONGRESS BOARD
Enver Raljević President – Sarajevo
Mirza Dilić

Vice-president – Sarajevo

Vjekoslav Gerc Vice-president – Sarajevo
Amila Arslanagić General secretary – Sarajevo
Bakir Kapetanović Treasurer – Sarajevo
Enes Abdović Zenica
Stevan Bajić Banja Luka
Josip Bandur Ljubuški
Fahir Baraković Tuzla
Mehmedalija Budalica Sarajevo
Marko Bukša Sarajevo
Hilmo Čaluk Travnik
Havuša Čengić Sarajevo
Senka Dinarević Sarajevo
Mustafa Hadžiomerović Mostar
Emir Fazlibegović Mostar
Dragan Huml Sarajevo
Muhamed Jelkić Tuzla
Ahmed Jusufbegović Konjic
Emir Kabil Tuzla
Husein Kulenović Sarajevo
J. Maurice Sarajevo -Geneve
Muharem Merić Tuzla
Zlatko Midžić Bihać
Dario Mott Orašje
Stanko Pehar Sarajevo
Ibrahim Ramić Sarajevo
Umid Šalaka Sarajevo
Ibrahim Terzić Tuzla
Osman Terzić Sarajevo
Vladimir Velebit Sarajevo – Geneve
Suada Švrakić Sarajevo
Zilha Hodžić Sarajevo
Izeta Šećibović Sarajevo

HONORARY BOARD
Izet Aganović Ekrem Ajanović
Edo Arslanagić Ljubo Berberović
Jacob Bergsland Zlatko Čardaklija
Mahmut Đapo Muhamed Filipović
Faris Gavrankapetanović Nedžad Hadžić
Muhidin Hamamdžić Midhat Haračić
Seid Huković Bakir Nakaš
Božidar Matić Željko Mišanović
Mustafa Pamuk Teufik Tulumović
Vladimir Velebit Gregor Wollonek
Fuad Šišić
Drugi kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine
     
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.