| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Second Congress of Cardiology and Angiology of Bosnia & Herzegovina

 

 

PLACE OF CONGRESS HOLDING:

HOLIDAY INN HOTEL SARAJEVO, 71000 SARAJEVO, ZMAJA OD BOSNE 6a
TEL. +387 33 664-273 FAX: +387 33 663-862

 
Auspices Committee Place Topics Program
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.