| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Second Congress of Cardiology and Angiology of
Bosnia & Herzegovina
Saturday 2.june
08.00 - 09.30
 
09.30 - 09.45
 
 
13.30 - 14.30
 
 
16.30 - 17.00
 
 
19.30
HALL A   

SATELLITE SYMPOSIUM - BOSNALIJEK

1. PHARMACOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AMLODIL
I.Zulić - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2. IMPORTANCE OF AMLODIL IN THE TREATMENT OF ANGINA PECTORIS
E.Raljević - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
3. AMLODIL IN THE TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION
V.Gerc - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.