| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Second Congress of Cardiology and Angiology of
Bosnia & Herzegovina
Friday 1.june
 
10.00 - 10.30
 
12.00 - 13.00
 
 
14.30 - 15.00
 
 
 
20.30

 

HALL A 
SATELLITE SYMPOSIUM - VITATRON  
 

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.