| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Second Congress of Cardiology and Angiology of
Bosnia & Herzegovina
Friday 1.june
 
10.00 - 10.30
 
 
12.00 - 13.00
 
 
14.30 - 15.00
 
 
 
20.30

 

HALL A 
PLENAR SESSION - CARDIOVASCULAR
CHAIRPERSONS: E. Raljević, V. Goldner, P. Urban
1. EPIDEMIOLOGY OF CARDIOVASCULAR DISEASES
E.Raljević, A.Smajkić and M.Dilić – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2. MULTIFOCAL ATHEROSCLEROTIC DISEASE: SARAJEVO VASCULAR STUDY
M. Dilić, S. Pehar, E. Raljević and M. Kulić – Sarajevo, Bosna and Herzegovina
3. PEDIATRIC CARDIOLOGY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
S. Dinarević – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
4. ATRIAL FIBRILATION IN HEART FAILURE

V. Goldner – Zagreb, Croatia

5. INTERVENTIONAL PROCEDURES
P.Urban – Geneve, Switzerland
6. INSULIN RESISTENCE SYNDROME AND CORONARY DISEASE
I.Aganović, A.Majanović – Bihać, Bosnia and Herzegovina, Zagreb, Croatia
7. NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF AF
Y.S.Tuininga – Deventer, The Netherlands

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.