| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


ULKUSNA BOLEST - ČIR

šta je ?
šta ga uzrokuje?
znaci bolesti
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi
hirurgija
šta još može pomoći?
gdje se liječi?
literatura
autori

KOMPLIKACIJE BOLESTI I HIRURŠKO LIJEČENJE

Krvarenje
U slučaju kada je ulkus oštetio mišićni sloj želuca ili duodenuma, krvni sud možebiti oštećen te će se javiti krvarenje. Ukoliko je krvni sud mali, krv može polako izlaziti u probavnu cijev. Tokom dužeg perioda bolesnih može postati anemičan, osjetiti slabost i iscrpljenost. Oštećenje velikog krvnog suda izazvaće opasno krvarenje i ovakvo stanje zahtijeva hitam medicinski tretman. Simptomi podrazumijevaju slabost, nemogućnost stajanja, povraćanje krvi, nesvejsticu a stolice postaju crne, katranaste. Najveći broj krvarećih ulceracija može biti tretirano endoskopski, putem kauterizacije krvnog suda ili injiciranja sredstava koje zaustavljaju krv. Kirurški zahvat ostaje izbor ako endoskopski tretman bude neuspješan.

Perforacija i stenoza
Perforacija je pojava da ulkusna niša potpuno izjede zid želuca ili duodenuma te sadržaj želuca prodire u trbuh, izazivajući upalu potrbušnice. Ovakvo stanje obično zahtijeva hitan kirurški tretman. Suženja (stenoze) probavne cijevi su najčešća na prelazu želuca u duodenum, te ukoliko se manifestiraju upornim povraćanjem zahtijevaju kirurški tretman.
U najvećem broju slučajeva medikamentozno liječenje ulkusne bolesti omogućuje brzo i efikasno zarastanje. Kod pacijenata koji ne reagiraju na lijekove ili onih kod kojih se razvijaju komplikacije potreban je i kirurški zahvat.

Iako ulkusna bolest izaziva subjektivne smetnje, relativno rijetko je opasna po život. Sa boljim razumijevanjem uzroka nastanka i odgovarajućeg tretmana najveći broj oboljelih biti će oslobodjeno tegoba. Eradikacija H. pylori je glavni napredak koji može brzo izliječiti najveći broj oboljelih od ulkusne bolesti.

 
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt