| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


šta je ?
šta ga uzrokuje?
znaci bolesti
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi
hirurgija
šta još može pomoći?
gdje se liječi?
literatura
autori

ULKUSNA BOLEST - ČIR

Autor Dr Nadir Lačević
specijalista interne medicine
Klinički centar Univerziteta Sarajevo
Klinika za gastroenterohepatologju
Bolnička 25, Sarajevo, 71.000 Sarajevo, B&H
Telefon: + 387 71 66-66-20/ lok. 2653 ili 2758
Fax: + 387 71 66-78-17
Editor  
Last Updated Novembar 2000
 
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt