| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

SIMPTOMI CV BOLESTI

  • Trnjenje usana, jezika ili jedne polovice lica ili tijela ,
  • Smetnje sa vidom u smislu nejasnog vida ili pojave crnih tač aka na jedno ili oba oka , pojava duplih slika ,
  • Smetnje govora u smislu teškoća pri izgovaranju ili pak razumjevanju govora ,
  • Motorni deficit - gubitak snage u jednoj ruci ili nozi ili jednoj polovici tijela,
  • Iznenadna i jaka glavobolja, posebno ako se do sada nije javljala,
  • Pojava vrtoglavice i nesigurnost u hodu, sa zanošenjem u jednu ili obje strane
  • Poremećaj svijesti - može biti različitog stepena od zbunjeno smetenog stanja - dezorjentacija u vremenu i prostoru te prema drugim osobama, posebno kada nastupi iznenada(ako se zna da osoba ima npr. neki od faktora rizika do potpune kome različite duljine trajanja
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.