| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

VRSTE MOŽDANOG UDARA

 • Obzirom na patofiziološki aspekt, moždani udar ( CV bolest ), se dijeli u 2 grupe:
  ISHEMIČNA cerebrovaskularna bolest i
  HEMORAGIČA cerebrovaskularna bolest.

Ishemična CV bolest je češća, javlja se u oko 75-8o% slučajeva, prognostički je bolja, smrtnost se kod nje kreće 2o-4o%. Od ukupnog broja, 15 - 20% je uzrokovano embolijom (najčešće iz srca ), a oko 6o% je uzrokovano trombozom (atero-trombo-embolizam ) .

Hemoragična CV bolest je srećom rjeđa od ishemične, učestalost joj se kreće oko 2o-25 %, od toga oko 15 % otpada na intracerebralni hematom (izliv krvi u samo tkivo mozga) i 5-1o% na subarahnoidalnu hemoragiju (izliv krvi u moždane ovojnice).
Prognoza hemoragične CV bolesti je nepovoljnija od ishemične i smrtnost se kreće u procentu 6o-9o%

 • Obzirom na anatomsku lokalizaciju, CV bolest se dijeli na :
  CV bolest prednjeg (karotidnog ) i stražnjeg ( vertebrobazilarnog ) sliva .
 • DINAMSKA klasifikacija CV bolesti, tj. šta se dešava u vremenu sa pacijentom. Vrijeme koje prođe od momenta udara te posljedice koje ostanu, klasificiraju oboljenje pa govorimo o:
  - TIA (tranzitorna odnosno prolazna ishemična ataka )- fokalni neurološki deficit se izgubio za 24h, najčešće za 10-30 minuta ,
  - INSULT U RAZVOJU - npr. hemipareza koja za 6-24h pređe u hemiplegiju,
  - DOVRŠEN INZULT,
  - STABILAN INZULT - neurološki deficit je stalno isti .
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.