| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

ETIOLOGIJA -
ŠTA JE TO ŠTO UZROKUJE POJAVU MOŽDANOG UDARA ?

U najvećem procentu slučjeva, glavni uzrok je ATEROSKLEROZA , a to je patološki proces fokalnog zadebljanja intime, zbog nagomilavanja lipida, kompleksnih ugljikohidrata, krvi i krvnih produkata, kalcija i vezivnog tkiva , udruženih i sa promjenama u mediji, što sve skupa dovodi do sužavanja promjera krvne žile ili do slabljenja njenog zida, a posljedica toga je razvoj aneurizmatskih proširenja i potencijalna opasnost od rupture (prskanja) te krvne žile . Ovaj proces ateroskleroze teče dosta sporo “step by step" i praktično počinje već u djetinjstvu. U vezi stim opravdana je tvrdnja nekih autora

DA JE ATEROSKLEROZA BOLEST , KOJA POČINJE U DJETINJSTVU .

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.