| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

GDJE LIJEČITI OBOLJELE OD MOŽDANOG UDARA ?

MOŽDANI UDAR (CV BOLEST, cerebrovaskularni inzult - CVI, ŠLAG, APOPLEKSIJA MOZGA ) je hitno i ozbiljno stanje.
Ako se već desio i ako osoba ima faktore rizika od ranije, a posebno ako se radi o mlađoj osobi onda
ZAHTIJEVA BOLNIČKO LIJEČENJE.

Neophodno je što ranije provesti dijagnostički postupak, da bi se pristupilo akutnoj fazi liječenja, spriječile komplikacije, i eventualni smrtni ishod, te što prije započela rehabilitacija i invaliditet sveo na najmanji mogući nivo.

Nakon pregleda ljekara i provedene dijagnostike donosi se odluka o mjestu i načinu tretmana pacijenta. U nekim slučajevima pacijentu se propisuje svakodnevna terapija koju može da prima i kod kuće.

Bolničko liječenje se vrši na neurološkim odjelima regionalnih, opštih ili kantonalnih bolnica, kao i na neurološkim klinikama.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.