| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

FAKTORI RIZIKA
(faktori koji povečavaju mogučnost pojave CV bolesti):


HIPERTENZIJA (povišen krvni pritisak )
ŠEĆERNA BOLEST (Diabete mellitus )
PUŠENJE
HIPERLIPIDEMIJA (porast masnoća u krvi ),

GOJAZNOST i FIZIČKA NEAKTIVNOST
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA
KONZUMIRANJE ALKOHOLNIH PIĆA
STRES ( PSIHIČKI ),
STAROSNA DOB .

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.