| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

LITERATURA :

1.Adams R J, Nichols F T, Hess D C, : Normal Values and Physiological Variables. U: Newell D W , Aaslid R, Transcranial Doppler ,Raven Press, 1992 41-48..

2.Bamett H J M, Kaste M , Meldrum H , at al:Aspirin dose in stroke prevention Stroke 1996; 27:588-592. . Bokonjić R, Patofiziologija moždane cirkulacije. U: Moždani udar, Svjetlost , Sarajevo 1984. 86-97.,

3.Demarin V, Transkranijski Doppler (TCD) . U: Demarin V , Štikovac M , Thaller N , Doppler - sonografija krvnih žila , Školska knjiga , Zagreb, 1990. 89-126.

5. Davalos A , Cendra E , Teruel J , Martinez M , Genis D ,:Deteriorating ischemic stroke, Risk factors and prognosis, Neurology 1990. 4o:1865-1869.

6. Đelilović J , Suljić E , SulejmanpašIć G , TCD - Izostanak jednostranog prikazivanja ogranaka Willisovog kruga (abstract ), Acta Clinica Croatica , 1999. 4:

7. Pourcelot L , Arbeille D et al. Doppler spectrum analysis and vascular imaging in the diagnosis of extracranial carotid artery disease, Inter Angio, 1985. 44.

8. Keller H M , Meier W E , Kumpe D A ,: Noninvasive Angiography for the Diagnosis of Vertebral Artery Disease Using Doppler Ultrasound (Vertebral Artery Doppler) Stroke, 7, 34.

9. Fontaine S, Lafortune M Cattin F, Patriquin H, S Role of transcranial ultrasography in neuroradiological diagnosis. Journal de Radiologie 1998. 79(3):213-215.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.