| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

PREVENCIJA : primarna i sekundarna

PRIMARNA PREVENCIJA - to je borba protiv faktora rizika (dob, pol, pušenje, gojaznost i fizička neaktivnost, povišen krvni pritisak, povišen ŠUK, upotreba kontraceptiva, poremećaji srčanog ritma, šum nad karotidnom art. na vratu, raniji inzult, TIA od ranije, povećan hematokrit, socijalni problemi).
Ova primarna prevencija ima za cilj, da spriječi razvoj CV inzulta (bolesti) kod osobe sa nekim ili više nabrojanih faktora rizika.

SEKUNDARNA PREVENCIJA - obuhvata :

  • rano liječenje moždanog udara
  • dobra i rana rehabilitacija (uključuje timski rad neurologa, fizijatra,logopeda, psihologa , psihijatra, kardiologa),
  • borba protiv faktora rizika…

Nakon ishemičnih CVI se u sekundarnoj prevenciji preporučuje acetilsalicilna kiselina, sama (u dozi 75-100 mg dnevno u jednoj dozi ) ili u kombinaciji sa dipiridamolom.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.