| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

8.LIJEČENJE

Stopa smrtnosti za neliječene tuberkulozne bolesnike iznosi 40-60 %. Odgovarajućim antibioticima, medjutim, tuberkulozni slučajevi sa klicom osjetljivom na lijekove, se mogu izliječiti u procentu većem od 90%.

Uspješno liječenje tuberkuloze ovisi od bliske suradnje pacijenta i doktora, odnosno drugih zdravstvenih radnika. Uvodjenjem DOTS strategije liječenja tuberkuloze (Direct Observed Treatment Short Course), odnosno kombinovanog, kontrolisanog, kratkotrajnog, kontinuiranog liječenja pod direktnim nadzorom, postiže se dobra kontrola tuberkuloze i sprečava multirezistencija. Liječenje podrazumijeva obično kombinaciju izoniazida i rifampicina, koji se daju najmanje 6 mjeseci, i pirazinamida, koji se koristi u prva dva (ili tri) mjeseca liječenja. Ovo liječenje se odnosi na kratkotrajni kurs kemoterapije. č etvrti lijek, ethambutol, se ponekad dodaje ako doktor sumnja da se radi o bacilima rezistentnim na lijekove.
Sve više i više zemalja sada spoznaje da na neki način skuplji 6. ili 8.- mjesečni režim koji sadrži rifampicin zapravo štedi novac, jer djeluje brže, manje bolesnika prestaje prerano uzimati lijekove i nestaje; više se bolesnika zauvijek izliječi. Takva je “kratkotrajna kemoterapija” sada službeno preporučena od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i IUATLD (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease).

Nacionalnim programom (NTP) za tuberkulozu Bosne i Hercegovine uvedenim 1994., kao i njegovom prvom revizijom 1996., te drugom revizijom 1998., je uključena primjena DOTS strategije u našoj zemlji.Prije uključivanja DOTS tretmana voditi računa o kategoriji slučaja i klasifikaciji bolesti, odnosno definisati da li se radi o novootkrivenom slučaju tuberkuloze, ili recidivu, odnosno ostalim ponovno liječenim od tuberkuloze; zatim definisati da li se radi o BK pozitivnoj ili BK negativnoj tuberkulozi pluća. Ova strategija tretmana mora obuhvatiti 4 ili 5 lijekova istovremeno u intenzivnoj fazi liječenja. Prihvaćen je kratkotrajni kurs direktno opserviranih od 6 ili 8 mjeseci. Dakle, sve vrste tuberkuloze se liječe po šestomjesečnom ili osmomjesečnom režimu. Šestomjesečni režim se sastoji u inicijalnoj fazi liječenja (dva mjeseca) od četiri lijeka (isoniazid, rifampicin, pirazinamid, ethambutol); u fazi nastavka liječenja (četiri mjeseca) od dva lijeka (isoniazid, rifampicin) u dnevnoj terapiji. Koristi se za liječenje novootkrivenih slučajeva tuberkuloze. Osmomjesečni režim se sastoji u inicijalnoj fazi od pet lijekova (isoniazid, rifampicin, pirazinamid, ethmabutol, streptomicin) dva mjeseca i jedan mjesec od 4 lijeka (isoniazid, rifampicin, pirazinamid, ethambutol), a u fazi nastavka liječenja pet mjeseci (isoniazid, rifampicin, ethambutol) u dnevnoj terapiji. Koristi se za liječenje recidiva, liječenja nakon prekida terapije i kod terapijskog neuspjeha.

Nadziranje bolesnika je navedeno u Nacionalnom programu za suzbijanje tuberkuloze. U stvari, cijeli uspjeh programa ovisi o dobrom nadziranju liječenja. Idealno liječenje trebalo bi biti izravno nadzirano (što znači da se vidi da je bolesnik uzeo svaku dozu lijeka), barem u prva dva važna mjeseca, kada se provodi hospitalizacija. Pacijent može dolaziti u ambulantu ili zdravstvenu stanicu po svaku dozu. U seoskim predjelima nadzor obavlja mjesna odgovorna osoba ili dobrovoljci. Program donosi i način ponovnog pozivanja bolesnika, koji su se prestali javljati na liječenje, ili nisu došli po svoje lijekove.

LIJEČENJE MULTIREZISTENTNE TUBERKULOZE

Liječenje multirezistentne tuberkuloze često zahtijeva upotrebu druge linije antituberkulotika, a svaki od njih može dovesti do ozbiljnih nuspojava. Liječenje u trajanju od 18 mjeseci do dvije godine može biti potrebno, a pacijenti često primaju tri lijeka, odnosno jedan u vidu injekcije, i to nakon testa osjetljivosti na antituberkulotike.
Tuberkuloza rezistentna na više lijekova je posljedica neuspjeha NTP-a. U slučaju multirezistencije (MDR) na raspolaganju su slijedeći lijekovi prema uputstvu za liječenje rezistentnih slučajeva tuberkuloze: etionamid, cicloserin?!, kanamycin, capreomycin, makrolidni antibiotici, aminoglikozidi; kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, ciprofloksacin i ostali hinoloni.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.