| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

LITERATURA:

 1. Dizdarević Z i saradnici ( Žutić H, Paralija B): Nacionalni program za tuberkulozu Bosne i Hercegovine. Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovina, Sarajevo 1998;
 2. World Health Organization: WHO Guidelines for TB treatment. WHO Regional Office for Europe, Zagreb Area Office 1994;
 3. Enarson DA, Rieder HL, Arandottir T, Trebucq A. Tuberculosis Guide for Low Income Countries. Fourth Edition, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris 1996;
 4. Crofton J, Horne N, Miller F: Klinička tuberkuloza (preveli: Krstić-Burić M, et al ).IBIS grafika, Zagreb 1997.
 5. Rieder H, Watson J, Raviglione M et al. Surveillance of tuberculosis in Europe. Eur Resp J 1996.
 6. 6. World Health Organization, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. The WHO/IUATLD Global Project on Antituberculosis Drug Resistance Surveillance. Weekly Epidemiological Records 1996.
 7. World Health Organization, Global Tuberculosis Programme: Guidelines on the management of drug-resistant tuberculosis. WHO/TB/96
 8. World Health Organization. Expanded programme on immunization. Childhood tuberculosis and BCG vaccination. BCG-gateway to EPI. Geneva: WHO, 1989.
 9. Dizdarević Z: Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Sarajevo, 1997.
 10. World Health Organization, Global Tuberculosis Programme: A Deadly Partnership- Tuberculosis in the Era of HIV. WHO/TB/96
 11. World Health Organization. Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes. Second Edition, WHO/TB/1997.
 12. Crofton J, Chaulet P, Maher D: Guidelines for the Management of Drug-Resistant Tuberculosis. WHO 1997.
 13. World Health Organization: Groups at Risk-WHO Report on the Tuberculosis Epidemic 1996
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.