| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

12. PREVENCIJA BOLESTI

12.1. Ispravno liječenje tuberkuloznih bolesnika je najbolja prevencija bolesti. Ako liječenje ne traje koliko je odredjeno terapijskim režimom, bolest može recidivirati i bolesnik može ponovno postati zarazan.
.U prevenciji je zadaća liječnika da prvenstveno postavi dijagnozu tuberkuloze kod bolesnika, koji u iskašljaju izlučuju uzročnik tuberkuloze i da ih liječi, tako da je siguran da su završili liječenje. Bolesnici, koji su mikroskopski pozitivni obično su i jako bolesni i njima je potrebno hitno liječenje da bi im se spasio život.

12.2. Sterilizacija iskašljaja, posteljine, itd.

  • izravno sunčevo svjetlo uništava M. tuberculosis za 5 minuta. Izlaganje suncu je zbog toga dobar način u tropskim područjima (uzročnici u tami mogu preživjeti godinama: širenje zaraze vjerovatno se može dogoditi u mračnim kućama i kolibama).
  • natrijev hipoklorit rastvara iskašljaj i brzo uništava Mycobacterium tuberculosis, ali se mora upotrebljavati u staklenim posudama, jer uništava metal, izbjeljuje obojene materijale ako kapne na njih. (Mycobacterium tuberculosis je otporan i na 5% fenol tokom nekoliko sati).
  • toplina: Mycobacterium tuberculosis se uništava nakon 20 minuta pri temperaturi od 600 C, a nakon 5 minuta pri temperaturi od 700 C.
  • papirnate maramice treba spaliti što je brže moguće nakon upotrebe.
  • izlaganje zraku i suncu je dobar i jednostavan način naročito u tropskom području ako se radi o vunenim tkaninama, pamuku, itd.

12.3. Higijena okoline. Cilj je smanjiti opasnost zaraze iskašljajem nedijagnosticiranog zaraznog bolesnika. U siromašnim zemljama postoji granica do koje se nešto može postići. Moglo bi koristiti slijedeće:

  • smanjiti prenapučenost gdjegod je to moguće (što ujedno smanjuje ostale zarazne bolesti dišnih organa, kao npr. dječije upale pluća)
  • poboljšati prozračivanje kuća
  • upozoriti svakoga da je pljuvanje ružna i neprihvatljiva navika, te u tom smislu provesti zdravstveno prosvjećivanje.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.