| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

3. PRENOŠENJE BOLESTI

  3.1. Tuberkuloza je primarno bolest koja se prenosi putem zraka. Vjerovatno se bolest ne prenosi preko ličnih predmeta koji pripadaju oboljelom od tuberkuloze, kao što je odjeća, posteljina, ili drugi predmeti koje su oni dodirivali. Adekvatna ventilacija je najznačajnija mjera sprečavanja prenošenja bolesti.

  Pošto većina zaraženih osoba izbacuje relativno malo bacila, prenošenje tuberkuloze obično nastaje nakon produžene ekspozicije aktivnoj tuberkulozi. U prosjeku, ljudi imaju prema procjenama naučnika 50 % šansi zaražavanja tuberkulozom ukoliko provedu 8 sati dnevno u toku 6 mjeseci, ili 24 sata dnevno u toku dva mjeseca radeći ili živeći sa nekim ko je obolio od aktivne bolesti.

  Osobe su najvjerovatnije kontagiozne kada njihov sputum sadrži bacile, kada često kašlju i kada je raširenost njihove bolesti pluća, što se uočava na grudnom radiogramu, velika. Bolesnici koji izlučuju uzročnike u iskašljaju daleko su više zarazni, jer izlučuju više uzročnika od onih koji su pozitivni samo u kulturi. Tuberkuloza se širi sa osobe na osobu putem mikroskopskih kapljica koje se izbacuju iz pluća kada tuberkulozni bolesnik kašlje, kiše, govori, pjeva, ili se smije. Jedino ljudi sa aktivnom bolešću su kontagiozni. Kapljice su sićušne i mogu ostati u zraku duže vrijeme, spremne da budu inhalirane. One su dovoljno male da bi prešle odbrambenu barijeru gornjih respiratornih puteva, kao što su dlačice nosa ili cilijarni aparat u bronhima. Zaraza počinje kada bacili dostignu do plućnih alveola gdje se razmnožavaju unutar makrofaga.

  Ljudi koji su liječeni odgovarajućim lijekovima najmanje dvije sedmice obično nisu zarazni. Zbog toga se smatra da je ispravno liječenje svih direktno pozitivnih bolesnika najbolja prevencija tuberkuloze. Ako liječenje ne traje koliko je odredjeno terapijskim režimom, bolest može recidivirati i bolesnik može ponovno postati zarazan.

  3.2. Zarazna mokraća i ostale izlučevine teoretski mogu biti izvor zaraze, ali su daleko manje važne obično zato jer sadrže relativno mali broj bacila.

  Djeca koja boluju od primarne plućne tuberkuloze nisu zarazna, jer ne iskašljavaju M. tuberculosis.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.