| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

KO JE IZLOŽEN RIZIKU OBOLIJEVANJA ?

Svi smo izloženi riziku:
1
.Žene

 • Tuberkuloza je vodeći infektivni uzročnik smrti žena koji ubija skoro milion žena svake godine. Ona može ubiti više žena svake godine nego svi ostali uzroci maternalnog mortaliteta zajedno. Žene se inače teže javljaju na preglede od muškaraca.
 • Tuberkuloza kod žena direktno utiče na smrtnost djece, ekonomsku produktivnost, kao i dobrobit porodice.

2. Djeca

 • Vjerovatno ne postoje druge zarazne bolesti koje ne dovode do stvaranja tako mnogo siročadi kao što je tuberkuloza.
 • Djeca obično nisu zarazna, ali se skoro uvijek zaraze od odraslih, vjerovatno od one osobe sa kojom su u bliskom kontaktu.

3. HIV pozitivne osobe

 • Više HIV inficiranih osoba umire od tuberkuloze nego od bilo kog drugog uzročnika.
 • Od tri oboljela od AIDS-a jedan umire od tuberkuloze.
 • Tuberkuloza je jedina infekcija udružena sa HIV-om koja se može širiti putem zraka na HIV-negativne osobe.

4. Izbjeglice

 • Do 50% izbjeglica svijeta može biti inficirano tuberkuloznim bacilom.
 • Uslovi u izbjegličkim kampovima i skloništima su često povoljni za širenje tuberkuloze.
 • Kontrolisanje tuberkuloze predstavlja poteškoću medju izbjeglicama i raseljenim osobama pošto su oni obično mobilne grupe ljudi koji se ne obraćaju zdravstvenim službama

5. Putnici

 • Migracije, putovanja i turizam u svijetu pomažu širenje tuberkuloze
 • Jedna zaražena osoba koja se nalazi u avionu u prosjeku zarazi tri osobe u toku putovanja.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.