| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

KADA TREBA ZATRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ ?

Ako bolesnik, dakle, pokazuje i jedan od slijedećih simptoma treba ga smatrati “sumnjivim” da boluje od tuberkuloze:

  • kašalj duži od 3 sedmice
  • iskašljavanje krvi
  • bol u prsima duže od 3 sedmice
  • povišena temperatura duže od 3 sedmice i noćno znojenje
  • gubitak apetita i težine

Svi ovi simptomi mogu nastati uslijed neke druge bolesti, ali je potrebno ispitati iskašljaj, ako je bilo koji od simptoma prisutan.

Ispitivanje iskašljaja je pouzdanije od radiograma pluća. Ako su 3 iskašljaja negativna, odredi se jednostavno liječenje (ne antituberkulotici), ali se nastavi sa ispitivanjem iskašljaja ukoliko simptomi ne prestanu, te i/ili poslati bolesnika u ambulantu, gdje se liječi tuberkuloza.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.