| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

11.HIRURGIJA U TUBERKULOZI

Kemoterapija tuberkuloze je sada tako djelotvorna da je hirurško liječenje rijetko potrebno. Morali bi se izliječiti gotovo svi tuberkulozni bolesnici bez hirurškog liječenja.

11.1. Bolest pleure i pluća

 • Vrlo nekooperabilni bolesnici koji šire infekciju u društvu.
 • Resekcija pluća kod bolesnika s multirezistentnim M. tuberculosis koji se nisu izliječili nakon terapije rezervnim lijekovima. (Većina ovih bolesnika ima velike destruktivne promjene na plućima i nisu pogodni za hirurški zahvat. U svakom slučaju hirurško liječenje je opasno ako emamo u rezervi najmanje dva lijeka za operativno i postoperativno razdoblje.)
 • Kod bolesnika gdje je tuberkuloza izliječena, ali imaju ponavljajuće jake hemoptize iz otvorenih kaverni ili bronhiektazija. Ove se kaverne mogu inficirati gljivicama Aspergillus fumigatus.
 • Vrlo rijetko, kod djece i mladjih osoba, hirurški se mogu odstraniti medijastinalni limfni čvorovi koji pritišću traheju i velike bronhe.
 • Hirurško odstranjenje tuberkuloznog empijema koji se nije izliječio.
 • Kad postoji okrugla lezija pluća uz sumnju da li se radi o tuberkulomu ili tumoru. Najbolje je odstraniti.

11.2. Bolest limfnih čvorova

Danas je hirurško odstranjenje limfnih čvorova rijetko potrebno. Ponekad je korisno za postavljanje dijagnoze ako se teško odlučiti što je uzrok povećanja limfnog čvora. Naravno da je korisno odstraniti limfni čvor kada postoji mogućnost histološkog pregleda. Ako nema mogućnosti histološkog pregleda, a postoji sumnja da se radi o tuberkulozi, vrijedi pokušati kemoterapijom.

11.3. Bolest kostiju i zglobova

 • Tuberkuloza kralješnice. Hirurško liječenje je vrlo bitno. Sporadično je potrebno kod kolapsa kralješaka i nakupljanja kazeoznog materijala, te prijeteće paralize udova.
 • Tuberkuloza zglobova reagira vrlo dobro na kemoterapiju, a hirurško liječenje je iznimno potrebno.

11.4. Genitourinarna bolest

 • Ako se tuberkuloza bubrega liječi ispravno antituberkuloticima, a kortikosteroidi primjene na odgovarajući način, odstranjenje bubrega će rijetko biti potrebno.
 • Resekcija testisa ili epididimisa kod tuberkuloze nije potrebna osim ako se ne radi o sumnji na vjerovatni karcinom.
 • Rekonstrukcija jajovoda

11.5. Abdominalna tuberkuloza

Ovaj oblik se veoma dobro liječi antituberkuloticima. Sadržaj abdomena je obično tako slijepljen da je bilo kakva operacija jako teška i rizična. Nekad je potrebna da se riješi crijevna opstrukcija kao posljedica rezidualnih priraslica.

11.6. Tuberkuloza štitnjače i dojke

Hirurško odstranjenje izvodi se jedino kod nesigurne dijagnoze, a i sumnje na mogućnost karcinoma.

11.7. Tuberkuloza perikarda

 • Otvorena drenaža je rijetko potrebna u akutnom stadiju bolesti.
 • Odstranjenje zadebljalog i djelimično kalcificiranog perikarda može biti potrebno ukoliko za vrijeme procesa izliječenja nastaje konstrikcija srca i ometanje normalne srčane akcije.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.