| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

4. ZARAZA

Mjesto inicijalne infekcije su obično alveole. U alveolama makrofagi probavljaju inhalirani M. tuberculosis. Neki od bacila mogu biti odmah ubijeni; ostali se mogu razmnožavati unutar makrofaga. Ne tako često, ali posebno kod HIV-inficiranih osoba i kod djece, bacili se šire do drugih mjesta u organizmu. Diseminacija ponekad rezultira i meningitisom.

U toku dvije do osam nedjelja nakon inicijalne infekcije kod ljudi sa intaktnim imunološkim sistemom, makrofagi predstavljaju djeliće bacila, izložene na površinama ćelija, drugim vrstama bijelih krvnih ćelija-T ćelijama. Kada su stimulirane, T ćelije oslobadjaju hemijske signale. Jedanput kada je ovaj odgovor uspostavljen, nazvan hipersenzitivnošću posredovanom ćelijama, T ćelije osobe će odgovoriti na tuberkulinski kožni test (PPD test) i proizvesti karakterističnu crvenu induraciju.
Neki od signala T-ćelija proizvode inflamatorne reakcije; drugi aktiviraju ćelije specijalizovane da ubiju bacile i da pretvore inficirane makrofage u sićušne, tvrde sivkaste tuberkule.
U tuberkulima, tuberkulozni bacili mogu perzistirati unutar makrofaga, ali dalje razmnožavanje i širenje M. tuberculosis je ograničeno. Većina ljudi se u potpunosti izliječe nakon inicijalne infekcije, a tuberkuli kalcificiraju. Pozitivan tuberkulinski kožni test, a u nekim slučajevima i grudni radiogram, mogu biti jedini dokaz infekcije.
Ukoliko je, medjutim, odbrana organizma slaba zbog dobi, kod HIV-infekcije, malnutricije, ili zbog drugih faktora, bacili mogu izbiti iz tuberkula u alveolama i dovesti do aktivne bolesti.
Da li će od zaraze nastati bolest ovisi o:

  • veličini infektivne doze, odnosno koliko se tuberkuloznih bacila udahne;
  • odbrambenim snagama osobe koja je zaražena (otpornost organizma)

U nekim slučajevima zaraza može brzo preći u bolest, dok kod drugih tuberkulozna klica može ostati "dormant” s nekoliko spavajućih bacila, koje organizam drži pod kontrolom svojim odbrambenim snagama. Ukoliko kasnije dodje do smanjenja odbrambenih snaga organizma (slaba ishrana, neka druga bolest, kao što je zaraza HIV-om ili, naprosto, starenje individue), dormant bacili se mogu početi razmnožavati i uzrokovati bolest. Kod većine ljudi odbrambene snage, ili unište sve uzročnike, ili ih, što je možda češće, drže suprimirane ili pod dugotrajnom kontrolom.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.