| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TUBERKULOZA

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

13.BCG VAKCINA

  • U onim dijelovima svijeta gdje je bolest česta, koristi se vakcina sastavljena od živih, atenuiranih (oslabljenih) mikobakterija , koji su izgubili svoju virulenciju, a potiču od soja bovine tuberkuloze, Mycobacterium bovis, koji se godinama uzgajao u laboratoriju.

BCG vakcinacija po Zakonu o obaveznoj imunizaciji Bosne i Hercegovine (pošto spadamo u zemlje sa visokom incidencom) je obavezna po rodjenju. Ovim izbjegavamo milijarnu tuberkulozu i meningitis kod djece. Bacili stimuliraju imunitet, povećavaju odbranu organizma, sprečavaju širenje M. tuberculosis unutar organizma, ali ne sprečavaju inicijalnu infekciju. Dakle, nakon cijepljenja uzročnici tuberkuloze mogu ući u organizam, ali u većini slučajeva pojačane će ih odbrambene snage nadzirati ili uništiti.

BCG vakcina pomaže u zaštiti u djetinjstvu, ali će kasnije izgubiti nešto od svoje djelotvornosti. Budući da je glavni učinak cijepljenja novorodjenčadi zaštita djece, a kako su djeca, koja boluju od primarne tuberkuloze rijetko zarazna, BCG ima vrlo mali učinak na smanjenje broja odraslih zaraznih slučajeva u populaciji. Da bi se ovi smanjili, daleko je važnije ispravno liječiti sve BK pozitivne bolesnike.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.