| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

 

šta je ?
ko je izložen riziku
šta je uzrokuje?
kako se prenosi?
šta se dalje dešava?
faktori odbrane organizma
tok bolesti?
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi protiv TBC
hirurgija
kako preduprijediti bolest?

BCG (be-se-že) vakcina
gdje se liječi?
literatura
autori

TUBERKULOZA

Autor

Dr Paralija Belma,
specijalista pneumoftiziolog
Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
ul. Bolnička 25,
7100 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Stručna recenzija Prof dr Zehra Dizdarević
Last Updated Decembar 2000
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.