| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MULTIPLA SKLEROZA (MS)
SCLEROSIS MULTIPLEX

Šta je MS ?
Šta je uzrokuje?
Kako nastaje?
Simptomi i znaci bolesti
Tok bolesti
Liječenje
Simptomatska terapija
Šta još može pomoći?
Lliteratura
Autori

Klinička slika - Koji su to simptomi i znaci MS?

Gotovo da nema znaka od strane CNS, koji bi govorio protiv multiple skleroze što opravdava njenu definiciju - diseminacija lezija u prostoru, ali i vremenu ( jer je sam tok bolesti karakteriziran često sa spontanim remisijama i egzacerbacijama). Bolest najčešće počinje pojavom parestezija (trnjenja) u različitim djelovima tijela ili pak pojavom motorne slabosti (gubitka ili smanjenja snage u vidu monoparese, hemiparese, paraparese ili pak quadriparese). Retrobulbarni neuritis koji se manifestuje pojavom nejasnog vida - kao da se magla navuče na jedno ili oba oka ili pak kratkotrajnog sljepila na jedno ili oba oka, često se javlja kao prvi znak bolesti, mada on može biti i samostalna bolest. Uz to su česti simptomi: diplopije, vertiginozni sindrom nestabilnost u hodu, smetnje sa govorom - otežano izgovaranje, kao da muca.
U fazi razvijene bolesti; najčešće dominiraju oštečenja piramidnog sistema, cerebeluma, spinotalamičnog puta, optičkog puta, moždanog stabla, sfinktera .
Uz ove fizičke (organske) znake i simptome, vrlo su česte i psihičke promjene, a najznačajnije su depresivne epizode ili pak euforija.
Ne postoji paralelizam između kliničke simptomatologije i patološko - anatomskih promjena. Djelimično demijelinizovano vlakno sprovodi impulse usporeno i nije u stanju da sprovodi visokofrekventne impulse (npr: vibracije zvučne viljuške). Potpuna demijelinizacija dovodi do nemogućnosti sprovođenja impulsa kroz vlakno . Narušena transmisija podložna je raznim uticajima (temperatura; promjenjen jonski sastav).

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.