| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MULTIPLA SKLEROZA (MS)
SCLEROSIS MULTIPLEX

Šta je MS ?
Šta je uzrokuje?
Kako nastaje?
Simptomi i znaci bolesti
Tok bolesti
Liječenje
Simptomatska terapija
Šta još može pomoći?
Lliteratura
Autori

Definicija - Šta je to multipla skleroza?

Multipla skleroza (MS ), je hronična inflamatorna bolest centralnog nervnog sistema, (CNS), koja se klinički definiše kao bolest CNS diseminirana u vremenu i prostoru. Ona je predstavnik demijelinizacionih bolesti CNS .

Incidencija - koliko se često javlja ?

Učestalost ove bolesti je različita u raznim dijelovima svijeta . Vrlo visoka incidenca je u zemljama sjeverne Evrope (Skandinavske zemlje, Velika Britanija te SAD ), dok je u tropskim krajevima rjeđa . U našem širem regionu je 15-30 slučajeva na 100 000 stanovnika. Može početi u životnoj dobi od 5-55.god. ali je najčešća u trećoj ili četvrtoj deceniji. Prije l5. god. javlja se samo u 0,25% slučajeva.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.