| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

INFARKT SRČANOG MIŠIĆA

Šta je infarkt srca ?
Zbivanja u mišiću
Transport do bolnice
Laboratorijski testovi
Godine i infarkt
Komplikacije akutnog infarkta srca
 - rane komplikacije
 - kasne komplikacije
Rehabilitacija
rehabilitacija u bolnici rehabilitacija kod kuće
Kako živjeti dalje ?
Autor

INFARKT SRČANOG MIŠIĆA (INFARCTUS MYOCARDII)

Prvi minuti i sati kada neko doživljava infarkt srca, čine životnu dramu i oboljelog i njegove okoline. To su oni minuti kada se zaista borite za život. Da biste to shvatili, navešću jedan primjer: Oko 1/3 svih smrti u SAD-u nastaje zbog koronarne bolesti, a polovina od ovih su smrti zbog akutnog (naglog) infarkta srčanog mišića. Polovina umrlih od infarkta umire naglo, unutar prvog sata od pojave prvih znakova bolesti. Znači, infarkt miokarda nastaje naglo, najčešće dramatično i u velikom postotku je smrtan. Prijedlog: Nastavite pažljivo da čitate naredne stranice ove knjige jer ćete tako moći i sami da steknete određena, veoma važna saznanja o vašem srcu, te da reagujete na njegovu bolest.

UPAMTITE:
Kod osnovane sumnje za nastanak akutnog infarkta srca treba da reagujete btzo. NE STVARAJTE PANIKU VEĆ REAGUJTE BRZO. Uvijek se sjetim jedne bolesnice koja mi je poslije nekoliko dana po dolasku na Odjel koronarne intenzivne njege, zbog akutnog infarkta srca kazala: "Mislila sam da mi neko vadi srce iz grudi, a ne vidim ko. Toliko me je boljelo, da se više i ne sječam koliko". Ova pacijentica je po dolasku na Kliniku doživjela kliničku smrt, ali je uspješno reanimirana. 0 ovome ćemo uskoro govoriti.

ŠTA JE TO INFARKT SRCA?
Srčani mišić se zove miokard (myocard). Svaki mišić u našem tijelu, kao i svaki drugi dio u nama, svoju ishranu ostvaruje preko zdravih arterijskih krvnih sudova. Kroz zdrav krvni sud, krv prolazi nesmetano. Kroz sužen ili začepljen krvni sud, krv ne prolazi. Ovo sve važi i za srce. Svako začepljenje jedne od koronarnih arterija ili neke od njenih ogranaka, te prekida snabdijevanja krvlju dijela srčanog mišića kojeg ishranjuje začepljena arterija, dovodi do infar-kta. Taj dio srca umire. Zapravo, srčane čelije tog dijela srca umiru. Ako ovo začepljenje traje 30-ak minuta (prema nekim istraživanjima i kraće), srce je nepovratno oštećeno. Srce je doživ-jelo svoj "srćani udar", tj. infarkt miokarda. Sada se treba boriti da ga i preživi (vidi sliku 40).

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.