| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST - GERB

šta je ?
šta ga uzrokuje?
kako nastaje?
znaci bolesti
tok bolesti
komplikacije
dijagnostičke metode
preventiva i liječenje
lijekovi
hirurgija
gdje se liječi?
literatura
autori

Kako nastaje?

U gotovo dvije trećine bolesnika refluks je posljedica prolazne relaksacije donjeg mišićnog sfinktera jednjaka. On se nalazi na mjestu gdje jednjak prelazi u želudac. Normalan pritisak donjeg mišičnog sfinktera jednjaka iznosi 2-4 kPa (15-30 mmHg). Do pojave refluksa dolazi kada pritisak padne ispod 1.3 kPa (10 mmHg).

Refluks može nastati i kao posljedica povećanja unutar trbušnog pritiska, tj. kod napinjanja trbušnih mišića.

U slučajevima produženog kontakta sluznice jednjaka sa kiselim želučanim sadržajem doći će do pojave simptomatskog GERB-a.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.